cac-thong-so-ky-thuat-co-ban-cua-bang-can-nuoc-duoc-hieu-nhu-the-nao

Các thông số kỹ thuật cơ bản của băng cản nước được hiểu như thế nào?

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ USS VIỆT NAM 06/12/2019

Trước khi sản xuất ra môt sản phẩm nói chung và băng cản nước nói riêng các nhà sản xuất luôn có một tiêu chuẩn cơ sở ( TCCS ) nhất định. Các sản phẩm sản xuất và lưu thông trên thị trường Việt Nam phải tuân thủ các quy chuẩn Việt Nam.

Khối lượng riêng của băng cản nước

  • Việc xác định khối lượng riêng sản phẩm nhằm đảm bảo rằng sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Việc này được quy định theo TCVN 4866:2007 về cao su lưu hóa - Các xác định khối lượng riêng của sản phẩm. Thông số yêu cầu là khối lượng riêng phải nhỏ hơn 1.4 g/cm3

Độ cứng của băng cản nước

  • Độ cứng của sản phẩm cũng làm một trong các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm. Việc xác đinh độ cứng của sản phẩm theo TCVN 1595-1:2007 ( ISO 7619-1:2004) về việc xác định độ cứng theo phương pháp ấn lõm
  • Độ cứng yêu cầu Shore A: >= 65

Cường độ chịu kéo và độ giãn dài khi đứt của băng cản nước

  • Hai chỉ tiêu này cũng được quy định rất rõ trong TCVN 4509:2006.
  • Với độ cường độ chịu kéo tối thiểu là 11.8 MPA
  • Với độ giãn dài khi đứt tối thiểu là 250%

Kết luận

Mặc dù có nhiều tiêu chuẩn được áp dụng trong thực tế và mỗi tiêu chuẩn lại có nhiều chỉ tiêu khác nhau trong đó các sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu bắt buộc theo QCVN. Một số chỉ tiêu có thể có hoặc không nếu QCVN không bắt buộc.

Mọi thắc mắc về các chỉ tiêu cơ lý của sản phẩm liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN