Tin tức

Tại sao nên sử dụng băng cản nước?

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ USS VIỆT NAM 14/11/2019
Hạn chế lỗi thi công cho mạch ngừng bê tông Việc thi công kết cấu bê tông cốt thép chắc chắn phải có mạch ngừng vì các kết cấu lớn không thể thi công liền khối và sẽ phải chia nhỏ ra nhiều phân đoạn. Việc thi công mạch ngừng trong điều kiện thực tế rất khó có thể hoàn thiện 100%. Khối kêt cấu ...

Nguồn gốc của băng cản nước như thế nào?

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ USS VIỆT NAM 14/11/2019
Băng cản nước ra đời như thế nào? Việc băng cản nước ra đời như thế nào là câu hỏi một số đơn vị kiến trúc, đơn vị thi công đã từng quan tâm, việc này không có tài liệu chi tiết nào thể hiện chi tiết quá trình đó. Xuất phát từ thực tế thi công các công trình theo chiều dài lịch sử phát triển...